تقویم دوره‌های آموزشی

سامانه های مدیریت

دوره‌های آموزشی شرکت سامانه های مدیریت، به صورت منظم و فصلی برگزار می‌شود.

در جدول زیر، زمان‌بندی تقویم آموزشی انواع دوره‌های امسال را مشاهده می‌نمایید، بدین ترتیب در صورت تمایل می‌توانید با کلیک بر روی دوره‌ها، فرم مربوطه را تکمیل نمایید. کارشناسان دپارتمان آموزش شرکت، جهت ارائه توضیحات بیشتر و هماهنگی برگزاری دوره، با شما در تماس خواهند بود.

سال 1402 دوره مقدماتی دوره پیشرفته دوره سازمانی ‌خرید ویدئو دوره‌ها
فروردین -- -- --
اردیبهشت برگزار شده -- --
خرداد -- برگزار شده --
تیر -- -- --
مرداد برگزار شده -- --
شهریور -- برگزار شده -- --
مهر -- -- --
آبان درخواست ثبت نام -- درخواست ثبت نام
آذر -- درخواست ثبت نام درخواست ثبت نام
دی درخواست ثبت نام -- درخواست ثبت نام
بهمن -- درخواست ثبت نام درخواست ثبت نام
اسفند -- -- درخواست ثبت نام
بالا