راهکار مدیریت بسته های کاری

مدیریت وظایف پروژه همواره یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های مهم در هر سازمان است. سامانه های مدیریت به‌منظور مدیریت هر چه بهتر تعهدات سازمان (به‌ویژه حوزه مشتریان) برای سازمان‌های گوناگون راهکاری را تحت عنوان مدیریت بسته های کاری (work package) ارائه می‌نماید. با تکیه بر این راهکار می‌توان بر اساس استانداردها و متدولوژی سازمان به‌ازای سفارشات و اقلام و سفارشات تعهدی سازمان، اقدام به برنامه‌ریزی و ایجاد خودکار بسته های کاری و تخصیص این موارد به متولی‌های مربوطه نمود. بدین صورت علاوه بر اینکه مقدمات لازم جهت محاسبه هزینه و حتی فایده هر حوزه تعهدی یا بسته کاری فراهم می‌شود، در هر لحظه می‌توان از آخرین وضعیت هر تعهد انجام شده به مشتری آگاه شد.

وجه تمایز مدیریت بسته های کاری سامانه های مدیریت

  • امکان به‌کارگیری در بخش‌های مختلف سامانه

    این راهکار در هر سه بخش‌ اصلی نرم افزار CRM یعنی بازاریابی، فروش و خدمات قابل پیاده سازی است.

  • مدیریت سطوح خدمت

    تعریف انواع سطوح برای ارائه سرویس‌ها.

سایر ویژگی‌ها
راهکار مدیریت بسته های کاری
راهکار مدیریت بسته های کاری
راهکار مدیریت بسته های کاری

افزونه‌های پر کاربرد- راهکار مدیریت بسته‌های کاری

مدیریت وظایف کارکنان مبحث مهمی در منابع انسانی است. اینکه مدیران شرکت و سرپرستان واحدها از چگونگی عملکرد پرسنل خود جهت انجام وظایف محوله با خبر بوده و گزارشات به‌لحظه داشته باشند بسیار کارگشا خواهد بود. توسط راهکار مدیریت بسته‌های کاری شرکت سامانه‌های مدیریت، پروژه‌ها و برنامه‌های دپارتمان‌ها و واحدها به صورت ساختار شکست کار (WBS) درآمده و به هر شخص تخصیص داده می‌شود. محاسبه زمان و نحوه به انجام رساندن بسته‌های کاری، مبنایی برای سنجش عملکرد فرد خواهد بود تا در دیگر تصمیمات سازمانی و مدیریتی لحاظ شود. لازم به ذکر است راهکار اشاره شده در تمامی قسمت‌های اصلی سی آر ام یعنی سیستم بازاریابی، سیستم فروش و سیستم خدمات قابل تعریف و به‌کارگیری است.

ویژگی های نرم افزار مدیریت بسته های کاری

امکان تعریف الگوی بسته های کاری بر مبنای هر خدمت یا محصول

می توان با توجه به نوع خدمتی که قرار است انجام شود یا محصولی که به فروش برسد الگویی برای بسته های کاری تعریف نمود تا هم موجب هم شکل شدن و نظم یافتن بسته های کاری شود و هم از لحاظ زمانی فرایندها را تسریع بخشد.

برای تسریع در انجام امور امکانی در این راهکار گنجانده شده است به این ترتیب که شما خواهید توانست برخی از بسته های کاری را به صورت خودکار و سیستمی تعریف کنید.

بعد از تعریف انواع مختلف بسته های کاری بسته به نوع سازمان و واحدهای مروبطه می توان بسته کاری ایجاد و آن را به کارمندان مختلف واگذار کرد.

در حین ایجاد بسته های کاری خواهید توانست پارامترهای مختلفی را برای آن تعریف و مقداردهی کنید. مواردی از قبیل تعیین مهلت انجام، متولی انجام دهنده و نوع وضعیتی که بسته کاری هر لحظه در آن قرار دارد. (وضعیت یک بسته کاری می‌تواند در حالات ثبت شده، در جریان، کامل شده و لغو شده باشد)

برای هر بسته کاری این امکان وجود خواهد داشت که موارد مربوط به سطوح خدمات را لحاظ کنند.

امکان بهره گیری از گردش کار (workflow) قدرتمند مایکروسافت CRM و تعریف آن بر روی بسته های کاری برای ایجاد هشدارها و آلارمهایی بر روی بسته های کاری قابل تعریف خواهد بود.

با توجه به اینکه ممکن است هر بسته کاری تعریف شده دارای والد (parent) باشد یا اینکه خودش یک بسته کاری والد باشد این امکان در راهکار مدیریت بسته های کاری گنجانده شده است که بتوان در چند سطح و به صورت سلسله مراتبی بسته های کاری را تعریف نمود.

در چند سطح می‌توان بسته کاری تعریف کرد؟

هم اکنون در سه سطح می‌توان بسته های کاری را تعریف نموده و بسته کاری والد برای آن‌ها در نظر گرفت.

کارکرد بسته های کاری چیست؟

بسته های کاری در مدیریت پروژه جهت انجام فعالیت‌ها و وظایف بخش‌های مختلف درگیر پروژه ایجاد می‌شوند و با توجه به اینکه شامل متولی، موعد انجام و ... هستند می‌توانند دید بهتری را نسبت به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای انجام پروژه در اختیار پیمانکار و خریدار قرار دهند.

سیستم مدیریت بسته های کاری
در هر بسته کاری چه فعالیت‌هایی تعریف شدنی است؟

بسته‌های کاری می‌توانند برای فعالیت‌ها و وظایف محوله به هر کدام از بخش‌های سازمان مانند بازاریابی، فروش و خدمات در نظر گرفته شوند.

بسته های کاری با چه موجودیت‌های دیگر CRM ارتباط دارند؟

این امکان فراهم است تا بتوانید بسته‌های کاری تعریف شده را با هر موجودیت دلخواه خود مرتبط کرده و قابل گزارش‌گیری نمایید.

بالا