نرم افزار بازاریابی

بازاریابی بیش از آنکه یک حوزه مطالعاتی یا رشته دانشگاهی باشد، یک فلسفه کسب‌وکار است. فلسفه‌ای که در آن صاحبان کسب‌وکار سودآوری خود را تنها در ارائه ارزش به مشتری و تأمین انتظارات او می‌دانند. فلسفه بازاریابی در محیط کسب‌وکار رقابتی، اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند. در همین راستاست که یکی از بخش‌های سه گانه مهم در نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتریان (نرم افزار crm)، بخش بازاریابی (Marketing) در نظر گرفته شده است. مسئولیت اصلی رشد سودآوری در هر سازمانی با بخش بازاریابی است که این هدف از طرق مختلف حاصل می‌شود.

راهکارهای بازاریابی سامانه‌های مدیریت در راستای ایجاد بستری سیستمی جهت دستیابی به اهداف بازاریابی سازمان ارائه می‌گردد. در این راهکارها مواردی همچون بخش بندی بازار بر اساس شاخص‌های مورد نظر سازمان، رتبه‌بندی و امتیازدهی مشتریان، طرح‌ریزی و مدیریت کمپین‌های بازاریابی و دریافت پاسخ‌ها و بازخوردهای هر کمپین جهت سنجش اثربخشی اقدامات بازاریابی سازمان مورد توجه قرار می‌گیرند.

نرم افزار بازاریابی سامانه‌های مدیریت از طریق یکپارچگی کاملی که با کانال‌های ارتباطی سازمان دارد، امکان انجام کمپین‌های بازاریابی را از کانال‌های ارتباطی مختلف سازمان فراهم می‌کند. ماهیت کسب‌وکار، بازار هدف، مشتریان و سیاست‌های بازاریابی سازمان به صورت مستقیم بر روی روش‌ها و نیازهای سیستمی سازمان و در نتیجه بر روی راهکار بازاریابی سازمان اثر می‌گذارد. راهکارهای بازاریابی سامانه‌های مدیریت جهت دستیابی به اهداف بازاریابی سازمان‌ها و منطبق بر نیاز آن‌ها ارائه می‌گردند.

وجه تمایز نرم افزار بازاریابی سامانه های مدیریت

  • محاسبه ROI کمپین‌ها

    پس از اجرای کمپین، ROI آن با توجه به داده‌های ورودی به سامانه، قابل اندازه‌گیری است.

  • بازاریابی ایمیلی

    توسط راهکار مدیریت بازاریابی ایمیلی mailSys، می‌توان کمپین‌های ایمیل مارکتینگ را در سامانه CRM مدیریت نمود.

سایر ویژگی‌ها
نرم افزار بازاریابی
سیستم بازاریابی
نرم افزار بازاریابی

CRM عملیاتی- سیستم بازاریابی

پر واضح است که دیگر صرف اجرای کمپین‌های بازاریابی برای شرکت‌ها دغدغه نبوده بلکه شاخص‌های کلیدی ارزیابی کمپین‌ها و بازخوردهای آن‌ها، همچنین میزان هزینه و درآمد هر کمپین، برآورد دقیقی به مدیران سازمان بالاخص واحد بازاریابی خواهد داد تا به تصمیم بهتری برای اجرای کمپین‌های بعدی برسند. در نرم افزار بازاریابی شرکت سامانه‌های مدیریت می‌توان از صفر تا صد اجرای کمپین‌ها را انجام داده و برای بعد از اجرا نیز محاسبه ROI را داشت. ثبت انواع کمپین‌های بازاریابی مانند بازاریابی ایمیلی، شرکت در نمایشگاه‌ها، انواع تبلیغات، بازاریابی شبکه‌های اجتماعی، بازاریابی مستقیم و ... در سیستم بازاریابی ممکن خواهد بود. از طرفی به وسیله بهره‌گیری از لیست‌های بازاریابی پویا و ایستا می‌توان کمپین‌ها را برای بخش خاصی از مشتریان یا بازار اجرا نمود و بازخورد آن‌ها را دریافت کرد.

ویژگی های نرم افزار بازاریابی

ساختاردهی تیم‌های بازاریابی

در این سیستم قادر خواهید بود مدیریت پرسنل و فعالیت‌های آنها و همچنین برنامه‌ریزی اهداف در حوزه بازاریابی را داشته باشیم.

امکان افزودن اشخاص و شرکت‌ها و سرنخ‌ها به لیست های بازاریابی و قابلیت گرو‌ه بندی مشتریان و بخش‌بندی بازار مشتریان بر اساس لیست‌های بازاریابی.

امکان ایجاد کمپین‌های تبلیغاتی سریع و کمپین تبلیغاتی پیشرفته به منظور مدیریت فعالیت‌های بازاریابی، امکان مدیریت فعالیت‌های اجرایی قبل از برگزاری کمپین و فعالیت‌های اجرایی در حین کمپین، امکان مدیریت پاسخ‌های هر کمپین بازاریابی و دستیابی به میزان اثرگذاری هر کمپین و امکان ثبت هزینه هر کمپین تبلیغاتی در چرخه ثبت و مدیریت کمپین‌های بازاریابی از جمله امکانات و قابلیت‌های سیستم بازاریابی خواهد بود.

امکان مدیریت فعالیت‌های برنامه‌ریزی، فعالیت‌های موجود در کمپین و پاسخ‌های دریافت شده از هر کمپین وجود خواهد داشت.

قابلیت نگهداری اطلاعات رقبا در سیستم بازاریابی وجود دارد و می‌توان نقاط ضعف، قوت و سایر اطلاعات آنان را ذخیره نمود.

امکان ثبت دانش‌های به دست آمده از هر کمپین و از هر لیست بازاریابی در قالب ادبیات بازاریابی و فروش وجود دارد.

سیستم بازاریابی دقیقا چه کاری انجام می‌دهد؟

در سیستم‌های بازاریابی مواردی مانند طرح‌ریزی و مدیریت کمپین‌ها، بخش‌بندی و طبقه‌بندی مشتریان (Segmentation) و مدیریت وظایف کارکنان بازاریابی و همچنین سنجش اثربخشی کمپین‌ها قابل انجام است.

چطور می‌توان بازدهی یک کمپین بازاریابی را مورد ارزیابی قرار داد؟

پس از برگزاری کمپین‌های بازاریابی، پاسخی که توسط مخاطب هدف دریافت می‌شود بر روی پروفایل مشتری در سامانه CRM درج شده و قابل رصد خواهد بود همچنین امکان محاسبه هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از هر کمپین وجود خواهد داشت که این موارد امکان محاسبه اثربخشی کمپین را فراهم خواهد ساخت.

سیستم بازاریابی
دقیقا چه نوع کمپین‌هایی از طریق سیستم بازاریابی قابل اجرا خواهد بود؟

از طریق سیستم بازاریابی می‌توان انواع کمپین‌های بازاریابی اعم از شرکت در نمایشگاه‌ها، تبلیغات دوره‌ای، بازاریابی ایمیلی، بازاریابی تلفنی، بازاریابی حضوری و مانند اینها را طرح‌ریزی، اجرا و نظارت نمود.

آیا نرم افزار بازاریابی با سایر نرم افزارهای سازمانی به صورت یکپارچه عمل می‌کند؟

از آنجایی که نتیجه فعالیت‌های بازاریابی در سایر حوزه‌های سازمان همچون فروش و خدمات متجلی می‌شود، نرم افزار بازاریابی باید با نرم افزارهای این حوزه‌ها نیز کاملا یکپارچه باشد.

بالا